Du som är äldre

Äldreomsorgen ger stöd och service
till människor som är gamla.

Klicka på orden till vänster
på sidan om det är något du vill läsa mer om.