Stöd och hjälp

Alla som bor i Kil har rätt att få hjälp och stöd.

Kommunen hjälper

barn, ungdomar  och vuxna som har det svårt.

Kommunen hjälper människor
som inte har tillräckligt med pengar.

De kan få ekonomiskt bistånd.
Om du klickar här kan du läsa mer om försörjningsstöd. 

Kommunen hjälper människor
som dricker för mycket alkohol
eller har problem med andra droger.

Har du frågor?

Om du vill fråga något kan du ringa till kommunen.
Be att få prata med  en socialsekreterare.

Telefonnumret är 0554-194 50 och socialsekreterarna nås säkrast under telefontiden.