Ekonomiskt bistånd - socialbidrag

Ekonomiskt bistånd kallas ibland för socialbidrag.

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan få

om du har ekonomiska problem. 

Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning, försörjningsstöd.

Du kan få ekonomiskt bistånd till läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning.

Du kan bara få ekonomiskt bistånd om du verkligen behöver det.
Då får du pengar till det viktigaste, så som mat, hyra och kläder.

Du ska alltid använda dina egna pengar först.

Har du frågor?

Om du vill fråga något kan du ringa och prata med en socialsekreterare.

Telefonnummer: 0554-198 51.

Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 08.30-09.30. Onsdag klockan 13.00-13.30.

Besöksadress: Storgatan 16