Särskilt boende

Om du inte kan bo kvar hemma
kan du ansöka om särskilt boende.

Du ansöker om särskilt boende
hos kommunens biståndshandläggare.

Har du frågor?

Om du vill fråga något
kan du ringa till kommunens växel.
Telefonnumret till växeln är 0554-191 00.

Be att få prata med en biståndshandläggare.

Biståndshandläggaren har telefontid
mellan klockan 8 och halv 10.