Särskilt boende

Om du inte kan bo kvar hemma
kan du ansöka om särskilt boende.

Du ansöker om särskilt boende
hos kommunens biståndshandläggare.

Har du frågor?

Om du vill fråga något
kan du ringa till biståndshandläggarna.
Telefonnumret till växeln är 0554-191 16.

Biståndshandläggarna har telefontid
mellan klockan 8 och halv 10.