Korttidsplats

Korttidsplats kan du söka om du tillfälligt har ett stort behov av omvårdnad, rehabilitering eller sjukvård.

Där får du stöd av personal.

Du kan även få en korttidsplats
när anhöriga behöver ledigt.

Ansökan

Du ansöker om korttidsplats hos
kommunens bistånds-handläggare.

Har du frågor?

Om du vill fråga något
kan du ringa till biståndshandläggarna.
Telefonnumret är 0554 -191 16.

Biståndshandläggaren har telefontid 
mellan klockan 8 och halv 10.