Skola 6-16 år

Alla barn får börja i förskoleklass  det år de fyller 6 år.

Barnen börjar i grundskolan det år de fyller 7 år.

Grundskolan har 9 årskurser.

Skolor

Om du klickar på en skola här nedanför
så får du veta mer om den skolan.

Texterna är inte skrivna på lättläst svenska. 

Har du frågor?

Om du vill fråga något
kan du ringa till kommunens växel.
Telefonnumret till växeln är 0554-191 00.

Be att få prata med assistenten
på barn- och utbildningsförvaltningen.