Boende

Om det är svårt för dig
att klara dig hemma
kan du kanske flytta till
en bostad med särskild service.

Där finns det personal som kan hjälpa dig
med sådant du behöver hjälp med.

I Kils kommun finns gruppbostäder,
servicebostäder och korttidsboende.

Du ansöker om bostad med särskild service
hos kommunens LSS-handläggare.

Har du frågor?
Om du vill fråga något
kan du ringa till kommunens växel.
Be att få prata med en LSS-handläggare.
 
Telefonnumret till växeln är 0554-191 00.