Anpassad grundskola

I anpassade grundskolan går elever
som inte kan gå i vanlig skola.  
De behöver mer hjälp.

Det finns obligatorisk anpassad grundskola,
anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning.

Obligatorisk anpassad grundskola

Obligatorisk anpassad grundskola är för elever
som inte kan gå i vanlig grundskola.

Anpassade gymnasieskolan

Anpassade gymnasieskolan är frivillig.

För att få börja i anpassade gymnasieskolan
måste eleven 
först ha gått i anpassade grundskolan eller träningsskola.

Komvux som anpassad utbildning

Eleven måste ansöka om att få börja på komvux som anpassad utbildning.
Eleven ska vara 20 år eller mer.
Eleven ska bo i Sverige och klara av utbildningen på komvux som anpassad utbildning
.

Har du frågor?

Om du vill fråga något
kan du ringa till kommunens växel.

Telefonnumret till växeln är 0554-191 00.

Där får du hjälp 
att prata med rätt person.