Särskola

I särskolan går elever
som inte kan gå i vanlig skola.  
De behöver mer hjälp.

Det finns obligatorisk särskola,
gymnasiesärskola och särvux.

Obligatorisk särskola

Obligatorisk särskola är för elever
som inte kan gå i vanlig grundskola.

I den obligatoriska särskolan finns
grundsärskola och träningsskola.

Gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolan är frivillig.

För att få börja i gymnasiesärskolan
måste eleven 
först ha gått i grundsärskola eller träningsskola.

Särvux

Eleven måste ansöka om att få börja på särvux.
Eleven ska vara 20 år eller mer.
Eleven ska bo i Sverige och klara av utbildningen på särvux
.

Har du frågor?

Om du vill fråga något
kan du ringa till kommunens växel.

Telefonnumret till växeln är 0554-191 00.

Där får du hjälp 
att prata med rätt person.