Bostadsanpassning

Du som har funktionsnedsättning
och behöver anpassa ditt hem
kan söka bidrag för det.  
Det kallas för
bostadsanpassningsbidrag.  
Bidraget är till för personer
som har funktionsnedsättning
som de kommer att ha hela livet.  

Du kan bara få bidrag för
sådant som du verkligen behöver.  

Du kan få ansökningsblankett hos
kommunens arbetsterapeuter.  

Har du frågor?
Om du vill fråga något
kan du ringa till kommunens växel.
Be att få prata med en arbetsterapeut.

Telefonnumret till växeln är 0554-191 00.