Färdtjänst

Du som har svårt att gå eller röra dig

och inte kan åka vanlig buss eller tåg

kan söka färdtjänst.

Färdtjänst betyder att du åker taxi eller minibuss.

Det finns också något som kallas riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst är resor utanför kommunens

vanliga färdtjänst-område.

Du måste ha ett tillstånd

för att få åka färdtjänst och riksfärdtjänst.

Har du frågor?

Om du har  frågor om färdtjänst

ska du ringa till beställningscentralen.

Telefonnumret är 0771-32 32 00.

Tryck 1 för beställning.

Tryck 3 om du har frågor.