God man, förvaltare och förmyndare

Vad är en god man?

En god man hjälper en annan person
med personens ekonomi,
kontakter med myndigheter och
med att personen får det den har rätt till.

En god man kan bland annat hjälpa till:
- med att betala räkningar och
- att söka bostadsbidrag och 
- se till personen får rätt vård och boende.

En god man ska se till att personen har det bra
och får den hjälp han eller hon behöver.

Vad är en förvaltare?

En förvaltare hjälper en annan person
på samma sätt som en god man gör.
En person som inte kan ta hand
om sina pengar kan få en förvaltare.

En förvaltare tar hand om personens räkningar
och det som personen äger.

Förvaltaren får inte bestämma om  
var personen ska bo,
vem personen ska gifta sig med
eller vilket parti personen ska rösta på.

Vad är en förmyndare?

Alla barn som är under 18 år ska ha en förmyndare.

Det är oftast barnets föräldrar som är förmyndare
och har hand om barnets pengar.

Behov av god man?

En person som behöver en god man
kanske inte förstår det själv.
Då ska andra personer anmäla
att personen behöver en god man.

Är någon person i behov av god man
ska man ta kontakt med överförmyndaren.

Myndigheter kan ha en skyldighet
att anmäla om en person behöver en god man.

Socialnämnden, kommunen och chefer i
hälsovården och sjukvården måste anmäla
om en person behöver en god man.

Vad är en överförmyndare?

I alla kommuner finns det en överförmyndare.
Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare
och förmyndare följer lagen.

Har du frågor?

Överförmyndar-kontoret finns i Forshaga.
Om du vill fråga något kan du ringa till
till växeln i Forshaga, telefon 054 - 17 20 00.

Be att få prata med överförmyndar-handläggaren.

Du kan skicka mejl till ofn@forshaga.se