Sjukvård

Kommunen och regionen delar på ansvaret

att ge en god sjukvård till äldre och funktionshindrade.

Hemsjukvård gör att personer med långvarig

sjukdom kan vårdas i sitt hem eller i särskilt boende.

Regionens läkare har läkar-ansvaret.

Har du frågor?

Om du vill fråga något kan du ringa till kommunens växel.

Be att få prata med  en sjuksköterska.

Telefonnumret till växeln är 0554-191 00.

På kvällar och helger kan du

ringa till sjukvårds-upplysningen.

Telefonnumret till sjukvårds-upplysningen är 11 77.