Sopor

Om du har frågor om sopor eller återvinning

ska du ringa till Kils Återvinning AB.

Telefonnumret är 0554-191 22.

Telefonnumret till ÅVC (Återvinningscentralen) är 0554-192 79.

Här är Kils Återvinnings hemsida.