Personlig assistans

Du måste ha stor funktionsnedsättning

för att få personlig assistans. 

Du måste behöva mycket hjälp

för att få personlig assistans.

Alla som får personlig assistans får inte lika mycket hjälp.

Det beror på hur mycket hjälp du behöver.

Om du behöver personlig assistans

ska du ansöka om det hos kommunens LSS-handläggare.

Har du frågor?

Om du vill fråga något kan du ringa till kommunens växel.

Be att få prata med en LSS-handläggare.

Telefonnumret till växeln är 0554-191 00.

Du kan också ansöka om

personlig assistans hos Försäkringskassan.

Klicka här om du vill komma
till Försäkringskassans hemsida.