0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Myndighetsutskott

Uppdrag

Beslutar i ärenden i myndighetsutövning mot enskild inom den verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för.

Det omfattar ärenden, där beslutanderätten får delegeras från nämnden men inte får delegeras till förvaltningen.

För ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens sammanträde inte kan avvaktas gäller följande: Avseende de ärendetyper där beslutanderätten är delegerad till myndighetsutskottet, och som enligt lag inte får delegeras till förvaltning, är i första hand myndighetsutskottets ordförande förordnad som delegat, och i andra hand myndighetsutskottets vice ordförande, därefter myndighetsutskottets ledamöter i enlighet med kommunstyrelsens beslut om särskilt förordnad ledamot.

Särskilt om arbetsformer

Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Ej tjänstgörande ersättare har inte närvarorätt.

Utskottet har delegerad beslutanderätt enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.