Livsmedel

Gräddtårta med jordgubbar och kiwi på

Myndighetsnämnden registrerar och utför tillsyn över livsmedelsanläggningar i kommunen, enligt gällande livsmedelslagar.

Målet är att alla registrerade livsmedelsanläggningar ska ha tillräckliga kunskaper och förutsättningar för att kunna producera mat som är säker för människor att köpa och äta.

Tillsyn

I Kils kommun finns drygt 100 registrerade livsmedelsanläggningar i både kommunal och privat regi. Det är till exempel restauranger, butiker, skolkök och livsmedelsindustrier. Tillsyn av dessa anläggningar sker oftast genom oanmälda besök från en miljö- och hälsoskyddsinspektör. Vid tillsyn kontrolleras bland annat att livsmedlen hanteras på ett säkert sätt och är märkt korrekt.

Matförgiftning

Då och då råkar konsumenter ut för matförgiftning. 50 % av dessa sker i hemmet och resten på t.ex. restauranger. Misstänker du att du råkat ut för matförgiftning så klicka här.

Läs mer om livsmedelstillsyn på livsmedelsverkets hemsida.

Är du företagare som vill starta en livsmedelsanläggning så kan du läsa mer om det här.