Information om energisituationen

Dekorativ bild av en strömkontakt liggande på ett papper med en röd stigande graf på.

Priserna på el är höga och kan stiga ännu mer, vilket påverkar hushåll, verksamheter och företag. Den ansträngda energisituationen i Sverige och Europa gör att det finns en risk för att elen inte räcker till under vissa timmar i vinter. 

Tillsammans kan vi göra situationen bättre genom att minska energiförbrukningen. Även en liten förändring kan ge stor effekt.

På den här sidan hittar du fakta om energisituationen och länkar till Energimyndighetens tips på vad du kan göra för att minska din förbrukning. Här berättar vi också vad Kils kommun gör för att få ner elanvändningen. 

Du får även tips på hur du kan stärka din hemberedskap för att bättre klara exempelvis ett långvarigt strömavbrott.

Flera faktorer påverkar energiläget. Energimyndigheten har samlat fördjupad information om energiläget och samlat svar på vanliga frågor.

Här kan du bland annat läsa mer om varför elpriserna ökar.

Det finns mycket du själv kan göra för att minska din energiförbrukning, både hemma och på jobbet. Även en liten förändring kan göra en stor skillnad. Energimyndigheten har lanserat kampanjen Varje kilowattimme (kWh) räknas - på den här sidan hittar du mer information och enkla tips på vad du kan göra för att minska din energiförbrukning.

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och opartisk kommunal tjänst som finns tillgänglig för privatpersoner, föreningar och företag i Kils kommun.

Hos energi- och klimatrådgivningen kan du till exempel få tips och råd på hur du kan sänka dina energikostnader och minska din klimatpåverkan. Här hittar du kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivningen.

 

 

Kils kommun vidtar flera åtgärder för att minska kommunens energiförbrukning. Målet är att sänka förbrukningen med åtminstone tio procent.

Vi har bland annat:

  • Fortsatt byte till ledlampor i gatubelysningen. 2021 bytte vi ut 400 lampor, 2022 byts ytterligare 400 stycken. 

  • Sänkt temperaturer i lokaler där det sällan vistas personal, exempelvis i förråd, pumpstationer och vattentorn.
  • Gått igenom alla ventilationsaggregat i större fastigheter och optimerat dem.
  • Gjort åtgärder i reningsverk och bland annat sett över körtider på pumpar och effektiviserat processen.
  • Infört tidsstyrning på fasadbelysning på fastigheter.
  • Under december installeras en ny anläggning med solpaneler.
  • Julbelysningen sitter uppe kortare tid än vanligt. Den tas ner tjugondedag knut.

Den här sidan kommer att uppdateras med fler energibesparande åtgärder.

 

Om du är rätt förberedd kan du klara en kris, som ett långvarigt strömavbrott, på ett bättre sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat tips på hur du kan stärka din egen hemberedskap. Klicka här för att läsa mer.