Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Prövning

När du skickat in din ansökan till myndighetsnämnden, startar vi en undersökning för att utreda förutsättningarna att ge dig bygglov, marklov eller rivningslov.

Vad granskar vi i ansökan?

  • Jord-, berg-, och vattenförhållandena på platsen och detaljplanen, när sådan finns.

  • Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och möjligheten till en god helhetsverkan.

  • Skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser samt att vattenförsörjning och avlopp är ordnat.

  • Möjligheterna att hantera avfall samt att människors hälsa och säkerhet inte riskeras,

  • Trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.

  • Möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området och byggnaden.

Grannars möjlighet att framföra synpunkter

I följande fall ska vi ge grannar möjlighet att framföra synpunkter:

  • Om ansökan inte följer detaljplanen.

  • Om du bygger utanför planlagt område.

  • Om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns.