När du fått bostadsanpassningsbidrag

Om du har fått bostadsanpassningsbidrag beviljat, ska du själv beställa anpassningen.

Arbetet och anpassningen ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.
Du får själv välja entreprenör och du kan även få förslag på entreprenörer från en handläggare för bostadsanpassningsbidrag.
Du kan dessutom få hjälp med att beställa anpassningen. Du måste då fylla i en fullmakt som ger handläggaren rätt att beställa och betala din anpassning. Fullmakten skickas med ditt beslut.

Du äger din anpassning

När du fått din anpassning utförd, är du ägare av din anpassning.
Om du måste reklamera anpassningen, alltså klaga på hur arbetet har utförts, är det du själv som kontaktar den som har utfört arbetet. Detta gäller även om du undertecknat en fullmakt.
Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen gäller för arbetet som entreprenören har utfört.
Som villaägare eller bostadsrättsinnehavare, betalar du själv eventuell kostnad när anpassningen ska tas bort.

Underhåll och reparation

Det är du själv som står för reparation och underhåll av de anpassningar som gjorts. Men det finns undantag – du kan få bidrag beviljat för reparation av så kallad tekniskt avancerad utrustning, till exempel hiss eller dörrautomatik.
Du kan inte få bidrag för reparationer som orsakats av skadegörelse eller av att du har använt anpassningen på fel sätt.