Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

När beslutet vinner laga kraft

När ett beslut om lov eller förhandsbesked vinner laga kraft, betyder det att beslutet inte längre kan överklagas.

Det finns två faktorer att ta hänsyn till, för att bestämma tiden för när ett beslut vinner laga kraft:

  1. När fyra veckor har gått från det att beslutet om lov eller förhandsbesked har publicerats i Post- och inrikes tidningar. Via den här kanalen har allmänheten möjlighet att överklaga beslutet.

  2. Om grannar har haft synpunkter innan beslutet gavs och de synpunkterna inte blev tillgodosedda i lovet eller förhandsbeskedet, har de möjlighet att överklaga. När tre veckor har gått, från det att de grannarna har fått ta del av beslutet, kan beslutet vinna laga kraft förutsatt att ingen har överklagat beslutet.

Tiden för laga kraft inträffar när tiden för båda ovanstående punkter har passerats.