Information om aktuell miljö- och byggärenden

Här finner du bland annat underrättelser om beviljade bygglov i ärenden där ett större antal sakägare finns.