Sök om lov på webben

När du ansöker om exempelvis bygglov, vill vi att du i första hand använder dig av våra e-tjänster. Det kräver att du har en e-legitimation.

I e-tjänsterna kan du exempelvis söka om förhandsbesked, bygg-, rivnings- och marklov och strandskyddsdispens samt anmäla eldstad och Attefallsåtgärder.

Jag har ingen e-legitimation

Om du inte har någon e-legitimation, kan du få hjälp att använda e-tjänsterna i Samhällsbyggnadshuset på Storgatan 49. Du behöver då ha en fungerande e-postadress och giltig legitimation.

Jag har inte mina handlingar digitalt

Om du inte har tillgång till digitala handlingar för din ansökan, går det bra att ändå göra en ansökan digitalt och sedan komplettera ditt ärende via post till:

Kils kommun
Box 88
665 23 Kil

Du kan även komplettera ditt ärende med digitala handlingar vid ett senare tillfälle via e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.