Hur ansöker man?

Du kan söka om bostadsanpassningsbidrag, om du har en bestående funktionsnedsättning eller om du bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning.

Du ansöker enklast via vår e-tjänst! Där finns även en blankett att ladda ner.

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att åtgärderna är nödvändiga, med tanke på funktionsnedsättningen.
En arbetsterapeut, eller någon annan sakkunnig som har kännedom om din funktionsnedsättning, hjälper dig med ett sådant intyg.

Om du bifogar en kostnadsberäkning eller offert, se till att få arbetskostnaderna och materialkostnaderna specificerade separat.
Tänk på att det inte är möjligt att få både rotavdrag och bostadsanpassningsbidrag för samma åtgärd.

Om ett medgivande från din hyresvärd eller bostadsrättsförening krävs, bör du se till att detta dokumenteras skriftligt.
Det bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar, till exempel att du får genomföra åtgärden och vad som gäller om du flyttar eller i andra fall.

Kan man få bidrag om man flyttar?

För att kunna få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder om du flyttar, krävs att det finns särskilda skäl till valet av ny bostad.
Om du ska köpa eller byta bostad, är det alltså viktigt att du väljer en bostad som är lämplig utifrån din funktionsnedsättning.
Om du funderar på att köpa eller byta bostad, kan du kontakta en handläggare för mer information.