Marklov

Inom områden med detaljplan, krävs marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark ändras avsevärt. Kils kommun bedömer att en avsevärd ändring är mer än 0,5 meter.


Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning.
För att ansöka om marklov använder du enklast vår e-tjänst.