Processen för anmälan

Processen för anmälan är inte lika omfattande som för bygglov men kräver ofta ritningar och kontrollplan som bygglov. Myndighetsstabens roll är att bedöma att det du ska göra sker enligt gällande lagar och regler.

Det kan förekomma tekniskt samråd vid en anmälan. Om det är aktuellt i ditt ärende får du information om det.