Processen för lov

Här kan du läsa om de olika stegen i lovprocessen, från ansökan till slutbesked. Här redovisas vad vi på myndighetsstaben gör och vilket ansvar du har som sökande eller byggherre.