Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Vad kan jag göra utan bygglov eller anmälan?

Här kan du läsa om vad du får göra utan att söka bygglov eller göra an anmälan. Tänk på att behålla sikten för trafiken när du bygger staket eller planterar växter om din tomt ligger vid en gatukorsning.

Följande åtgärder kräver varken bygglov eller anmälan:

  • Altan utan tak som är maximalt 1,8 meter högre än marknivån, till altangolvets ovansida.

  • En skyddad uteplats som inom 3,6 meter från bostadshuset med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och får inte placeras när än 4,5 meter från tomtgräns utan grannens medgivande.

  • Friggebod på max 15 kvadratmeter. Ytan kan fördelas på flera byggnader och får inte stå närmare än 4,5 meter från tomtgräns utan grannens medgivande.

  • Skärmtak på huvudbyggnad över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte överstiger 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns utan grannens medgivande.

  • Spaljé och pergola med minst 50 % genomsiktlighet.

  • Staket med maxhöjd 1,1 meter. Om staketet är högre än 1,1 meter kan det behövas bygglov.

  • Kompost. Varmkompost ska anmälas till miljöinspektörerna.

  • Måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om du inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Kontakta oss om du har frågor.