Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, även kallad ovk, är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen (pbl) och plan- och byggförordningen (pbf).


Många byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utför av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller. Undantag är en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning.
Om det gäller större byggnader än en-eller tvåbostadshus kontaktar du Myndighetsnämnden för mer information.