När du har byggt färdigt - slutbesked

Här kan du läsa om hur du anmäler att byggnationen är färdig och när du får börja använda det som du har byggt.

Anmälan om färdigställande - enkla ärenden

Om det gäller ett enkelt ärende, använder du e-tjänsten Begära slutbesked. Om ditt ärende skulle kräva ett slutsamråd, informerar byggnadsinspektören det.

Slutbesked

För att få ett slutbesked krävs ett slutsamråd, om det föregåtts av tekniskt samråd. Om allt har gått rätt till i byggprocessen och det inte finns något att anmärka på utfärdar vi ett slutbesked.

Först efter slutbesked får byggnaden tas i bruk

Om man tar en byggnad i bruk utan att ha fått ett slutbesked ska myndighetsnämnden ta ut en särskild avgift, en byggsanktionsavgift, enligt plan- och bygglagen.