Hur betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut när arbetet är klart och besiktigat. Hur pengarna betalas ut beror på vem som har utfört arbetet.

 

HAR DU UTFÖRT ARBETET SJÄLV och redan betalat för ditt material: Då skickar du ett specificerat kvitto och kontonummer som underlag till handläggaren. Bidraget betalas sedan ut till ditt konto.


HAR DU SJÄLV ANLITAT ENTREPRENÖR, skickas fakturan hem till dig. Du tar kontakt med din handläggare, som besiktigar anpassningen när den är utförd. Du skickar en fakturakopia där materialkostnaderna och arbetskostnaderna är specificerade, kvitto på betalningen och kontonummer till handläggaren och får bidraget utbetalt till ditt konto.


HAR DU SKRIVIT EN FULLMAKT TILL KILS KOMMUN, skickar entreprenören fakturan för arbetet direkt till kommunen. Fakturan betalas sedan med det bidrag du har beviljats.