Sotning

Fåglar flyger över skorstenRäddningstjänsten har avtal med skorstensfejarmästare om utförande av sotning och brandskyddskontroll.

Inom Kils kommun utförs detta av Sotning & Ventilation i Karlstad AB, telefon 054-21 16 36.