0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Krav på lokalen

Lagen ställer en hel del krav på livsmedelslokaler och därför är det viktigt att tänka till innan du bygger nytt eller bygger om. Det är du som livsmedelsföretagare som ska bedöma om lokalen är lämplig att hantera livsmedel i.

Känner du dig osäker vad som gäller för din livsmedelslokal, kan du ta hjälp av en konsult eller från din branschorganisation. Hitta din branschorganisation i länken till höger.

Allmänna lokal- och utrustningskrav

Planlösningen i en livsmedelslokal ska göra det möjligt att sköta all hantering av livsmedel på ett hygieniskt sätt.

 • Ytorna ska vara släta, täta och lätta att hålla rena.
 • Lokalen ska vara skadedjurssäker.
 • Det ska finnas tillgång till varmt och kallt rinnande vatten av dricksvattenkvalitet.
 • Det ska också finnas lämplig utrustning för exempelvis nedkylning och varmhållning.
 • Det ska finnas en särskild plats för handtvätt med rinnande varmt och kallt vatten samt flytande tvål och pappershanddukar.

Planlösning

När du planerar hur lokalen ska se ut måste du planera för att ha ett bra flöde genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme. Du bör till exempel inte ha smutsig disk där du lagar mat och du bör inte bära oförpackade livsmedel genom diskutrymme.

Förpackade och oförpackade produkter ska hållas isär och råa oförpackade produkter ska skiljas från tillagade oförpackade produkter för att minska risken att de förorenar varandra. Tänk även på att placera disk- och personalutrymmen på lämpligt ställe för att undvika bakteriespridning.

Inredning

 • Golv, väggar, tak och övrig fast inredning ska vara gjorda av material som är släta, täta och lätta att rengöra.
 • Inredningen ska stå emot fukt, nötning, slag och stötar.
 • Obehandlat trä ska inte användas i livsmedelslokaler.
 • All utrustning som används vid livsmedelsproduktion ska vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att livsmedlen blir förorenade eller förstörda.

Rengöring

 • Förvara städutrustning samlat och upphängt i ett separat utrymme. Städutrustning får inte förvaras där livsmedel hanteras.
 • Ha separat städmaterial för olika delar av lokalen, till exempel ett städset till beredningsrum, ett till toalett och ett till serveringslokalen.
 • Tänk på att göra lokalerna lättstädade.

Förvaring

 • Det ska finnas tillräckligt med förråd och kyl- och frysutrymmen.
 • Kemikalier bör inte förvaras tillsammans med livsmedel.
 • Undvik golvförvaring.

Separering

 • Att separera olika sorters livsmedel.
 • Hantera jordiga grönsaker separat i tid eller rum.
 • Det ska finnas utrymme för separering av råa och färdiga produkter, och för ren och oren hantering.
 • Det ska finnas tillräckligt med hoar för olika hanteringsmoment, till exempel sköljning och diskning.

Hygien

 • Det ska finnas en särskild plats för handtvätt, med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar.
 • Handtvättstället ska vara placerat så att det verkligen används! Det är inte tillåtet att använda handtvättstället till något annat än handtvätt.
 • Det ska finnas en särskild toalett för livsmedelspersonal, för att minimera risken för att smittsamma sjukdomar sprids.
 • Toalettutrymmet får inte vara placerat i direkt anslutning till utrymmen där livsmedel hanteras.
 • I en livsmedelslokal där det sker beredning av oförpackade livsmedel ska det finnas omklädningsrum för personalen.
 • Privata kläder ska förvaras skilt från arbetskläder.

Vatten

 • Vatten som används i livsmedelshanteringen ska ha dricksvattenkvalitet.
 • Is ska framställas av dricksvatten.
 • Om din verksamhet får vatten från en enskild dricksvattenanläggning ska dricksvattenanläggningen registreras hos oss på myndighetsstaben som en egen livsmedelsanläggning.

Övrigt

 • Skadedjur ska inte kunna ta sig in i lokalen. Om fönster eller dörrar är öppna ska de vara försedda med insektsnät.
 • Diskning ska ske i ett separat diskutrymme. Diskning i beredningsutrymmet får inte ske eftersom det medför risk för förorening av livsmedel.
 • Om du planerar att ha uteservering krävs att diskmaskin finns.
 • Sopor ska förvaras övertäckta och åtskilda från livsmedelshanteringen.
 • Belysningen ska vara god och där oförpackade livsmedel hanteras ska lampkällan vara försedd med kåpa eller splitterskydd.
 • Ventilationen ska vara anpassad efter verksamheten.

Det finns fler regler att tänka på. Läs mer på Livsmedelsverkets sida om lokaler, eller kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen.