Kontrollplan

Alla bygglov och anmälningar ska åtföljas av en kontrollplan

Här kan du ladda ner en ifyllnadsbar kontrollplan i pdf-format

Kontrollplanen ska innehålla följande:

  • Uppgifter om kontroller

  • Intyg

  • Vem som ska göra kontrollerna

  • Vad som ska kontrolleras

  • Mot vilket regelverk kontrollerna ska göras

  • Vilka avfall som kan återvinnas och farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur detta avfall ska tas hand om.

Du kan läsa mer på Boverkets sida.