Kontrollplan

Alla bygglov och anmälningar ska åtföljas av en kontrollplan

Här kan du ladda ner en ifyllnadsbar kontrollplan i pdf-format

Kontrollplanen ska innehålla följande:

  • Uppgifter om kontroller

  • Intyg

  • Vem som ska göra kontrollerna

  • Vad som ska kontrolleras

  • Mot vilket regelverk kontrollerna ska göras

  • Vilka avfall som kan återvinnas och farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur detta avfall ska tas hand om.

Exempel 

Ta hjälp av våra exempel på kontrollplan och exempel på kontrollpunkter för att fylla i din kontrollplan korrekt.

Du kan även läsa mer på Boverkets sida.