När ska jag anmäla?

En åtgärd som inte kräver bygglov kan istället kräva anmälan. Processen för anmälan är kortare och kostar mindre.

Du ska göra en anmälan vid följande åtgärder:

  • Om- och tillbyggnad enligt Attefallsreglerna. Läs mer om Attefallsreglerna här.

  • Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal. Se mer information här.

  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, ventilation, vatten eller avlopp.

  • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad, till exempel ändra husfasad mot din eller grannes närliggande byggnad.

  • Ändring av byggnadens bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg.

  • En betydlig förändring i en byggnads eller lägenhets planlösning.

  • Rivning av en byggnad utanför planlagt område. Undantag är rivning av byggnader som inte behöver bygglov.

  • Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser.

Vad innebär en anmälan?

En anmälan gör du enklast och snabbast via vår e-tjänst. Till anmälan ska du även bifoga skalenliga, fackmannamässigt utförda ritningar på det du tänkt bygga samt en kontrollplan för byggnationen. Du kan läsa mer om kontrollplaner här.