Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Taxa och avgifter, livsmedelstillsyn

Här hittar du aktuella avgifter och taxa gällande vår livsmedelstillsyn.

Aktuella avgifter

  • Avgiften för registrering är 1 200 kronor.
  • Timtaxan för planerad årlig livsmedelskontroll är 1 200 kronor per timme.
  • Timtaxan för extra offentlig kontroll är 1 112 kronor per timme.

Avgifterna ovan kan komma att ändras varje år genom indexuppräkning.

Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och finns att läsa här.

Årsavgift

Alla registrerade livsmedelsanläggningar måste betala en fast årlig avgift för den tillsyn som myndighetsnämnden utför. Årsavgiften baseras på antal kontrolltimmar per år och varierar utifrån den erfarenhets- och riskbedömning som myndighetsnämnden gör av anläggningen.

Extra offentlig kontroll

Kontroll som inte ingår i den planerade årliga kontrollen av en anläggning kallas för extra offentlig kontroll. Uppföljande kontroller och kontroller vid befogade klagomål räknas som extra offentlig kontroll. För extra offentlig kontroll tas en avgift ut som baseras på den tid som lagts ned i ärendet.

Vad ingår i avgiften?

Den kontrolltid din anläggning har tilldelats, och därmed den avgift du betalar, handlar inte bara om tiden som själva inspektionsbesöket hos dig tar. I kontrolltiden ingår även annat arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektören gör kring din verksamhet, till exempel:

  • inläsning av material
  • kontakt med berörda parter
  • administration som diarieföring, rapportskrivning och liknande
  • förberedelse inför besök