Friggebod

Här kan du läsa mer om rätten att bygga friggebodar.

Friggebod som komplementbyggnad till ditt hus

Bygglov krävs inte för att i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadshus uppför en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Det måste alltså finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten för att en friggebod ska få uppföras. Den sammanlagda byggnadsarean (upptagande yta på mark) av alla friggebodar som uppförts på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får var 3,0 meter.

Bygga nära grannen?

Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt skriftliga medgivande får de dock placeras närmare gränsen. Om en komplementbyggnad ska uppföras närmare gränsen än 4,5 meter och berörda grannar inte ger sitt medgivande måste bygglov sökas.

Vad får friggeboden användas till?

Friggeboden kan exempelvis användas som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadhus.

Friggebodar begränsas inte av planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte heller av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Behöver du söka dispens från strandskyddet?

Om du vill bygga nära vatten kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet. Strandskyddet kan gälla upp till 300 meter i Kil.