När du byggt färdigt - slutbesked

Här kan du läsa om hur du anmäler att byggnationen är färdig och när du får börja använda det som du har byggt.

Begäran om slutbesked – enkla ärenden

Om det gäller ett enkelt ärende, använder du e-tjänsten Ansöka slutbesked och bifogar kontrollplanen som du upprättat. Om ditt ärende skulle kräva ett slutsamråd, informerar byggnadsinspektören om det.

Installation av eldstad

Efter installation av en eldstad, ska skorstensfejarmästaren göra en besiktning och besiktningsprotokollet ska tillsammans med underskriven/verifierad kontrollplan skickas in till Myndighetsnämnden i samband med anmälan om färdigställande.
Därefter utfärdas slutbesked varpå anläggningen kan tas i bruk.

Slutbesked

Om allt gått rätt till i byggprocessen och det inte finns något att anmärka på, utfärdar vi ett slutbesked.

Först efter slutbesked får byggnaden tas i bruk

Om man tar en byggnad i bruk utan att ha fått ett slutbesked, ska Myndighetsnämnden ta ut en avgift, en byggsanktionsavgift, enligt plan- och bygglagen. Byggsanktionsavgiften kan bli hög, så var noga med att invänta ditt slutbesked.